آلرژی غذایی و رژیم های جایگزین

آلرژی های غذایی

واکنش های ناسازگار غذایی

مسمومیت غذایی

امتناع غذایی

آلرژی غذایی

آلرژن های غذایی

شیر، پنیر، گوشت، غلات، ماهی،نرم تنان،

سویا

بادام های درختی

حبوبات

کنجد

میوه ها و سبزی ها

کرفس

افزودنی های خوراکی

برخورد کلی با آلرژی غذایی

شیوه های کنترل مواد آلرژن

قوانین مواد آلرژن