آموزش تخصصی کافه داری

آموزش تخصصی کافه داری، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، رقعی، ۹۴ صفحه
قهوه خانه هاخلاقانه ها در کافی شاپ
نگرش کسب و کار به کافه داری
شناخت لوازم کافی شاپ
قیمت گذاری منو
چگونه راضی نگه داشتن مشتری