تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند) چاپ سوم ویراست سوم برای نخستین بار

تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند) داستان تقلب در صنعت غذا

تقلب در صنعت غذا از دیروز تا امروز در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تمام شگردهای خرید از بازار مواد غذایی در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تقلب در انواع مواد غذایی در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

روش های ساده شناسایی تقلب مواد غذایی توسط مصرف کننده در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تقلب در صنایع قنادی در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تقلب در آشامیدنی ها و فرآورده های لبنی در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تقلب در میوه ها و سبزی ها در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تقلب در انواع گوشت و سوسیس کالباس در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تقلب در غلات در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تقلب در انواع روغن در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تقلب در چاشنی ها در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تقلب در ادویه ها در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تقلب در افزودنی ها در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تقلب در مواد غذایی فله در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

شناسایی و کشف تقلب در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

راهکارهای تشخیص مواد غذایی اصل از تقلبی در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

کشف تقلب های عمومی در مواد غذایی در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

تقلبات ویژه روغن زیتون در کتاب تقلبات در مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند)

سلامتی را اولویت اول قرار دهیم 

کتابی که در خانه هر ایرانی باید باشد.

شامل یک کتاب جداگانه با نام اصل خبر که با مطالعه آن به طور سریع با روش های ساده و شناخت تقلب در غذاها و نیز شیوه های آسان تغذیه سالم آشنا می شوید.

کتاب تقلبات مواد غذایی (آنچه همه نمی دانند) دستاورد و تجربه ۲۰ ساله مولف در مسئولیت های متعدد در کارخانجات مواد غذایی و نیز پژوهش در حوزه تغذیه سالم می باشد.