خودآموز مزاج شناسی

اگر به سلامتی خود اهمیت می دهید چقدر در خصوص مزاج خود اطلاع دارید

با خواندن این کتاب به راحتی مزاج خود و هر فرد دیگری را تشخیص خواهید داد

روش های تشخیص مزاج در کتاب خودآموز مزاج شناسی

شناخت تیپ اشخاص بر اساس مزاج ها در کتاب خودآموز مزاج شناسی

تغذیه و مزاج در کتاب خودآموز مزاج شناسی