شفا با میوه‌‌ها و سبزی‌های قرآنی

در کتاب حاضر، نگارنده با بهره‌گیری از دانش علمی‌اش در حوزه تغذیه، سعی نمود به‌طور جامع و فراگیر به‌مثابه یک پژوهش دانشگاهی خواص و کاربردهای میوه‌ها و سبزی‌های شفابخش را ذکر نموده و افق جدیدی در حوزه تغذیه و رژیم‌درمانی قرآنی بگشاید. این کتاب نه‌تنها به‌عنوان راهنما جهت کارشناسان تغذیه و طلاب علوم دینی و دست‌اندرکاران گیاهان شفابخش مورداستفاده است، بلکه راهنمایی مناسب برای عمر مردم جهت درمان طبیعی است. این کتاب با توجه به دانسته‌های علمی جدید از گیاه‌شناسی، شیمی، علوم قضایی و درمانی به رشته تحریر درآمده است.