طب سنتی (به زبان ساده)

پس از ورود پزشکی جدید به ایران، به خصوص از زمان تأسیس دارالفنون، کم‌کم آموزش اصول و مبانی طب سنتی ایران به فراموشی سپرده شد. اما پس از مدتی این طب دوباره جایگاه خود را در بین مردم پیدا کرد. یکی از دلایل ذشد و توسعه سیستم طب سنتی این بوده که این نظام خود را با خواسته‌های جدیدی امروزی تطبیق داده است. آشنایی با پزشکی سنتی در کلیه شاخه‌های آن شامل گیاه‌درمانی و غذادرمانی، ماساژدرمانی، حجامت، بادکش، زالو درمانی، فصد و آب درمانی ضروری است. از این رو در مجموعه پیش رو اصول و مبانی طب سنتی به طور کامل و به زبان ساده، شیوا و گیرا توضیح داده شده است.