فن‌آوری تولید فرآورده‌های کم‌چرب

کتاب مصور حاضر، به موضوع فن‌آوری فرآورده‌های کم‌چرب می‌پردازد. در فصل اول جایگزین‌های چربی، فرمولاسیون و تولید فرآورده‌های کم‌چربی به‌تفصیل شرح داده شده‌اند. فصل دوم شامل تولید و فرمولاسیون کره گیاهی است. این کتاب برای دانشجویان و کارشناسان علوم و صنایع غذایی و محققان و دانش‌پژوهان این رشته قابل‌استفاده است. مؤلف بیان می‌دارد که در زندگی امروزی فرمولاسیون و تولید محصولات کم‌چرب باکیفیت مطلوب و قابل‌پذیرش ضمن فراهم نمودن امکان انتخاب برای مصرف‌کننده در خرید محصول سالم در کاهش عوارض ناشی از مصرف چربی مؤثر است.