لیمو

لیموترش میوه درختی از خانواده نارنج است که اصل آن در هنوستان بوده و از آن‌جا به سایر نقاط عالم پراکنده شده و اکنون بهترین انواع لیمو در سرزمین‌های وسیعی از کنار دریای مدیترانه، آفریقا، آمریکا و آسیا می‌روید و محصول آن به تمام کشورهای دنیا می‌رود. مجموعه پیش رو به طور جامع به تاریخچه، جایگاه اقتصادی، مشخصات گیاه‌شناسی، ارقام، زراعت، آفات و مسائل کشاورزی لیمو می‌پردازد. همچنین توضیحاتی در ارتباط با فناوری تولید فرآورده‌های لیمو داده شده و به فراورده‌های جانبی و دارویی لیمو و فراورده‌های غذایی حاصل از پوست و هسته لیمو اشاره شده است.