ماهی زینتی دیسکس (راهنمای حرفه ای تکثیر، پرورش و نگهداری)

هرآنچه برای نگهداری ماهی دیسکس لازم است
انواع ماهی دیسکس
آماده سازی آکواریوم برای ماهی دیسکس
نکاتی که باید در مورد این ماهی بدانید
نحوه ی غذادهی
تکثر دیسکس