هرس گیاهان و درختان به زبان ساده (همراه با اطلس رنگی)

پیراستن یکی از عملیات مهم باغبانی است که از حدود سه هزار سال پیش شناخته شده و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. هرس یک امر کاملا حرفه‌ای است وبه تجربه فراوان نیاز دارد. هرس اصولی علمی است که باغدار باید توجه ویژه به آن داشته باشد و برای اجرای آن با کارشناسان باغبانی مشورت کرد. کتاب حاضر به مخاطب اطلاعاتی در مورد دلایل، شیوه و زمان مناسب هرس کردن درختان و گیاهان می‌دهد.