کتاب جامع پرندگان زینتی

 ۹ کتاب در یک کتاب

کامل ترین و جامع ترین کتاب در زمینه پرورش و نگهداری پرندگان زینتی همراه با اطلس رنگی

سهره

فنچ

مرغ عشق

قناری

مرغ مینا

بلبل خرما

طوطی

کاسکو

عروس هلندی

کبوتر

پرورش، تولید مثل، تغذیه، بیماری ها، نژادها