دسته: روانشناسی

۰

با وجودی که می دانی در قفس هستی زندگی کن

ناشر تخصصی کتب استاد ارسطو رضایی
علت افسردگی از نظر فلاسفه
آیا گذشته ما مهم است؟
تله ای به نام شادی
در برابر ترس از مرگ چه کنیم؟
ثروت حقیقی ما چیست؟
زندگی اصیل و راستین چگونه است؟
تغییر، تنها واقعیت ثابت است
کدامیک مهمتر است، داشتن یا بودن؟
خواستن توانستن نیست
لذت وهم است و رنج واقعیت
ما نیامدیم تا در این جهان خوش بگذرانیم
حتی رذل ها هم به خوبی اعتقاد دارند.
رنج پاک و رنج ناپاک
فقط شما نیستید که رنج می کشید
هر چه اتفاق می افتد باید بیفتد
انسان سالم، نقص خود را می پذیرد
راه آزادی چیست؟

۰

کودکی ات را زمین بگذار دوست من

ناشر تخصصی کتب استاد ارسطو رضایی
اهمیت دادن به نظر دیگران
خودگوییهای ما اساس شخصیت ماست
ما همیشه خودمان را دست کم می گیریم
خودت باش. یعنی چه؟
مصنوعی رفتار نکنید.
دیگران ما را نمی رنجانند به ما آگاهی می دهند
اگر می خواهید غنی شوید از هوای نفس بکاهید
اشتباه پنجاه درصدی
چگونه با بی ادبان برخورد کنیم؟
عقاب نامش را نمی گوید. نامش را به تن دارد
الگوی انتخابی فکر کردن
سه تا هرگز را رعایت کن
گول باورهایی که به ما قالب کردند را بخوریم
از اراذل و اوباشی که درون ما هستند نترسید
با احساس حسادتمان چگونه برخورد کنیم؟
احساسات ما ادارکات ما را آلوده می کنند
ذهن خائن یا خدمتگزار
ذهن ما مانند جاروبرقی است
اگر به ذهنت فشار آمد فیوز را خاموش کن
مهربانی کمربند نجات ماست
برای درمان باید سراغ کودکی برویم

۰

عشق، تنهایی و جدایی

ناشر تخصصی کتب استاد ارسطو رضایی
ببرسی مسائل روانشناسانه در رابطه با روابط بین فردی
چپونه دیگران را بشناسیم
چگونه دیگران را ببخشیم
چگونه از تنهایی خود لذت ببریم
آیا شخصیت تغییر می کند
ماییم که فکر می کنیم قربانی هستیم
آیا باید اعتماد کامل کنیم یا بی اعتماد باشیم؟
قاطع باشیم یا مهربان؟
عشق را باید لمس کنید
مهربان باشید اما پادری نباشید
عشق خطریست در کمین تنهاترین کس
از جیب خالی نمی توان بخشش کرد
ویژگی های عشق سالم چیست؟

۰

حکومت بایدها (درمان فلسفی)

ناشر تخصصی کتب استاد ارسطو رضایی
تفاوت تفکر سالم و تفکر ناسالم
۷ ویژگی بهتر شدن
توقع از خود
توقع از دیگران
توقع از دنیا و زندگی
حکومت بایدها
پذیرفتن خود بدون هیچ قید و شرطی
تفاوت بین خواسته و نیاز
ارزیابی خود و عملکرد
فرق بین احساس گناه و احساس شرم
دگماتیسم
ده باور احمقانه

۰

عشقامینوفن

دایره المعارف جامع روابط عاشقانه زناشویی
عشق شناسی
دلبستگی
وابستگی
اعتیاد به عشق
انواع اعتیادهای به عشق
علل شخصیتی اعتیاد به عشق
افکار غیر منطقی راجع به روابط
معیارهای انخاب عشق
قانون جذب در عشق
مراحل شناخت
عشق ورزی
تیپ های شخصیتی عاشقانه
تفاوت های اصلی زنان و مردان
پرسشهای شناسایی زبان عشق