آبیاری گیاهان و درختان به زبان ساده

آبیاری گیاهان و درختان به زبان ساده، شهرام مقصودی، نشر آقای کتاب، 108 صفحه وزیری

سمپاشی گیاهان و درختان

سمپاشی گیاهان درختان، شهرام مقصودی، نشر آقای کتاب، 68 صفحه وزیری

کتاب جامع اسب (راهنمای کاربردی پرورش و نگهداری)

کتاب جامع اسب (راهنمای کاربردی پرورش و نگهداری)، شهرام مقصودی، نشر آقای کتاب، 348 صفحه وزیری

پرورش پرندگان آبزی اردک، غاز و قو

پرورش پرندگان آبزی اردک، غاز و قو، نشر آقای کتاب. مهرداد ایرانی. ۲۲۴ صفحه. وزیری نژادها…

کتاب جامع گوشت

کتاب جامع گوشت، نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. ۴۵۸ صفحه. وزیری گوشت در تغذیه، طب سنتی…

دانشنامه قهوه

دانشنامه قهوه، نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. ۱۱۵۰ صفحه. وزیری کافه در مزرعه فرآوری قهوه رازهای…

کتاب جامع هتلداری

کتاب جامع هتلداری، نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. ۳۷۰ صفحه وزیری هتل در یک نگاه دانستنیهای…

مسائل ویژه جایگاه های پرورش طیور

مسائل ویژه جایگاه های پرورش طیور، نشر آقای کتاب. مهرداد ایرانی و همکاران. ۱۱۸ صفحه وزیری…

هنر قصابی

هنر قصابی، نشر آقای کتاب. شهرام مقصودی. ۸۲ صفحه، وزیری آماده سازی گوشت برای آشپزخانه و…

قارچ گانودرما (کشاورزی، صنعتی، تغذیه و درمان)

قارچ گانودرما (کشاورزی، صنعتی، تغذیه و درمان)، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، رقعی، 106 صفحه

راهنمای کاربردی کشت زعفران در مزرعه و گلخانه

راهنمای کاربردی کشت زعفران در مزرعه و گلخانه، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، رقعی، 102 صفحه

اصول و مبانی آشپزی مولکولی

اصول و مبانی آشپزی مولکولی، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، وزیری، 50 صفحه

هنر برشت قهوه

هنر برشت قهوه، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، وزیری 126 صفحه

آموزش تخصصی لاته آرت (هنر تزئین قهوه)

آموزش تخصصی لاته آرت (هنر تزئین قهوه)، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، رقعی، 106 صفحه

آموزش تخصصی کافه داری

آموزش تخصصی کافه داری، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، رقعی، 94 صفحه

آموزش تخصصی ترکیب سازی قهوه

آموزش تخصصی ترکیب سازی قهوه، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، رقعی، 38 صفحه

دنیای تخصصی دم کردن قهوه

دنیای تخصصی دم کردن قهوه. شهرام مقصودی. نشر آقای کتاب. وزیری

باریستا شو

باریستا شو. شهرام مقصودی. نشر آقای کتاب. وزیری

آموزش تخصصی آسیاب قهوه

آموزش تخصصی آسیاب قهوه. شهرام مقصودی. نشر آقای کتاب. رقعی

ماهی زینتی دیسکس (راهنمای حرفه ای تکثیر، پرورش و نگهداری)

ماهی زینتی دیسکس (راهنمای حرفه ای تکثیر، پرورش نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، 60 صفحه، رقعی