برچسب: تمرکز

۰

ذهن یار (تکنیک های کاربردی تقویت حافظه، افزایش تمرکز و مطالعه موثر)

ناشر تخصصی آثار استاد علی ریاحی دهکردی آشنایی کاربردی با مغز و مراحل حافظه راهکارهای تقویت حافظه تکنیک های سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته افزایش تمرکز حواس روش های به خاطر سپاری تکنیک های...

۰

نسخه جادویی نابغه شدن

ناشر تخصصی کتاب های استاد نادر نوروزی شامل آزمون مقدماتی و نهایی تست حافظه ارائه راهکارهای فعالسازی همسازی دو نیمکره مغز تمرکز حواس و تقویت حافظه راه میانبر یادگیری برای دانشجویان و دانش آموزان...