برچسب: جالیزکاری

۰

صیفی کاری عمومی

مطالب کتاب مصور حاضر در رابطه با کشت و پرورش محصولات صیفی به‌گونه‌ای تنظیم شده که به ساده‌ترین و کاربردی‌ترین شکل ممکن اطلاعات برای دانشجویان رشته‌های مختلف کشاورزی، تولیدکنندگان عمده سبزی و صیفی و...