برچسب: خانه های خشتی

معماری خاک: فن‌آوری نوین ساخت با خاک محل

مطالب این کتاب را جهت کار علمی ساختن با خاک و معماری خاک و استانداردهای جهانی می‌توان مورداستفاده قرار داد. مطالعات بنیادی که زمینه‌ساز معماری گذشتگان است را به شیوه‌ها و روش‌های جدیدی در...