برچسب: زمان

مهندسی زمان

ناشر تخصصی کتاب های استاد ایمان ارجمند راد این کتاب یکی از دروازه های ورود شما به باشگاه ۳% انسان های موفق دنیاست. سوال مهم که باید پاسخ دهیم آن است که کدام زمان...