برچسب: فورمولاسیون نان

هنر نانوایی همراه با اطلس رنگی

  کتاب هنر نانوایی همراه با اطلس رنگی صفر تا صد نان در کتاب هنر نانوایی مواد اولیه و نقش آنها در تهیه خمیر و کیفیت نان در کتاب هنر نانوایی فوت و فن تهیه...