برچسب: مواد غذایی کم چرب

۰

فن‌آوری تولید فرآورده‌های کم‌چرب

کتاب مصور حاضر، به موضوع فن‌آوری فرآورده‌های کم‌چرب می‌پردازد. در فصل اول جایگزین‌های چربی، فرمولاسیون و تولید فرآورده‌های کم‌چربی به‌تفصیل شرح داده شده‌اند. فصل دوم شامل تولید و فرمولاسیون کره گیاهی است. این کتاب...