برچسب: نبوغ

۰

نسخه جادویی نابغه شدن

ناشر تخصصی کتاب های استاد نادر نوروزی شامل آزمون مقدماتی و نهایی تست حافظه ارائه راهکارهای فعالسازی همسازی دو نیمکره مغز تمرکز حواس و تقویت حافظه راه میانبر یادگیری برای دانشجویان و دانش آموزان...