برچسب: همبرگر

۰

فن‌آوری تولید برگر

کتاب حاضر، به‌منظور برطرف کردن نیازهای دانشجویان و کارشناسان صنایع غذایی، کشاورزی، تغذیه و شیمی مواد غذایی پی‌ریزی شده است و مشتمل بر چهارفصل است، در فصل نخست مواد اولیه مصرفی در همبرگر سازی...