برچسب: گفتگو

۰

هنر گفتگو: آشنایی با مفاهیم دیالوگ و تکنیک‌های شنود و گفت موثر

در دنیای امروز که عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده می‌شود، حجم و سرعت ارتباطات بیشتر شده است. امروزه همه ما به اهمیت و تأثیر برقراری ارتباطات میان‌فردی در اجتماع و محیط‌های کاری و حرفه‌ای...