اختلال شخصیت اسکیزوئید

ناشر تخصصی کتاب های اساتید پیمان فخری شجاعی و مریم فسائی

شخصیت چیست و چگونه شکل می گیرد؟

اختلال شخصیت اسکیزوئید

مراحل رشد در افراد دچار اختلال شخصیت اسکیزوئید

ملاک های تشخیصی اختلال شخصیت اسکیزوئید

لایه های شخصیتی اسکیزوئیدها

خصوصیات بالینی اسکیزوئیدها

تخیل اوتیستیک و دفاع همه کار توانی

از تیپ شخصیتی تا اختلال شخصیت اسکیزوئید

نکات مهمی که مشاوران در حین مشاوره دادن به آنها باید رعایت کنند

چالشهای درمان

گروه درمانی

آیا دارو درمانی برای افراد دچار اختلال شخصیت اسکیزوئید موثر است؟

آیا شخصیت قابل تغییر است؟