اختلال شخصیت نمایشی

ناشر تخصصی کتاب های اساتید پیمان فخری شجاعی و مریم فسائی

راهنمای کاربردی تشخیص اختلال شخصیت نمایشی

شخصیت چیست و چگونه شکل می گیرد؟

ملاک های تشخیصی اختلال شخصیت نمایشی 

لایه های شخصیتی نمایشی ها

خصوصیات بالینی نمایشی ها

نکات مهمی که مشاوران در حین مشاوره دادن به آنها باید رعایت کنند.

آیا دارو درمانی برای افراد دچار اختلال شخصیت نمایشی موثر است؟

چالش های درمان