تجربه های دریایی عسل درمانی از مو تا ناخن

ناشر تخصصی کتاب های استاد خانم نیره دریایی 

کاربردی ترین و اجرایی ترین نسخه های عسل درمانی نگاشته شده توسط یکی از مجرب ترین کابران طب سنتی