ذهن یار (تکنیک های کاربردی تقویت حافظه، افزایش تمرکز و مطالعه موثر)

ناشر تخصصی آثار استاد علی ریاحی دهکردی

آشنایی کاربردی با مغز و مراحل حافظه

راهکارهای تقویت حافظه

تکنیک های سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته افزایش تمرکز حواس

روش های به خاطر سپاری

تکنیک های تداعی و اتصالات برای حفظ کلمات و اعداد

جعبه لایتنر

تندخوانی

تکنیک های کاربردی تندخوانی

روش مطالعه موثر

جدول کاربردی برنامه ریزی