راهنمای حرفه ای آکواریوم های مرجانی

اهمیت مرجان ها و تپه های مرجانی
چند نوع آکواریوم شور داریم
نکات مهم و ابتدایی
مواد و تجهیزات لازم برای آکواریوم آب شور و مرجانیاهمیت تست آب
دستورالعمل خو دادن مرجان با نور آکواریوم
رسیدگی های لازم برای آکواریوم های تپه مرجانیما
ماهیان مناسب برای صخره های مرجانی