راهنمای درخواست مشاوره

راهنمای درخواست مشاوره و ثبت نام در کارگاه ها

  • تماس با شماره ۶۶۱۷۶۸۹۱ یا همراه ۰۹۳۳۰۹۳۳۶۳۳
  • حضور در دفتر جهت گزینش و ثبت نام
  • کارگاه به صورت خصوصی و یک روزه در پنجشنبه یا جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ به همراه پذیرایی و صرف ناهار برگزار می گردد.