زردآلو

در کتاب مصور حاضر به کلیه موضوعات مرتبط با زردآلو اعم از کاشت و پرورش، فرآوری، تغذیه و خواص درمانی به‌طور کامل به زبانی ساده و شیوا پرداخته شده است. درخت زردآلو در هوای معتدل گرم بهتر از نقاط دیگر رشد می‌کند در نقاط سرد باید آن را در مقابل آفتاب کاشت. در زمین‌های قابل‌نفوذ و گرم، بهتر از زمین‌های رسی و مرطوب رشد کرده و محصول می‌دهد. درخت زردآلو در سال‌های اول رشد و بخصوص در فصل رشد به آبیاری فراوان نیاز دارد. 

2 دیدگاه دربارهٔ «زردآلو;

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند