صیفی کاری عمومی

مطالب کتاب مصور حاضر در رابطه با کشت و پرورش محصولات صیفی به‌گونه‌ای تنظیم شده که به ساده‌ترین و کاربردی‌ترین شکل ممکن اطلاعات برای دانشجویان رشته‌های مختلف کشاورزی، تولیدکنندگان عمده سبزی و صیفی و همچنین کشت کاران کوچک و سایر علاقه‌مندان قابل‌استفاده باشد. همچنین در این کتاب روش کاشت و پرورش بخشی از صیفی‌های لوکس نیز آورده شده است تا از این طریق به کشت آن‌ها در کشور اهتمام شود.