فرآوری سیب‌زمینی

سیب‌زمینی امروزه پایه تغذیه بسیاری از مردم جهان را تشکیل می‌دهد. اهمیت سیب‌زمینی به خاطر ارزش غذایی خاص، ارزانی، آسانی کشت، سازگاری خوب با شرایط آب و هوایی و شرایط انباری، حمل و نقل آسان و تنوع پخت است. سیب‌زمینی یک منبع ایده‌آل انرژی ارزان‌قیمت است. اگرچه میزان پروتئین آن اندک است، اما به دلیل تعادل اسیدهای آمینه دارای ارزش بیولوژیکی بالاست. کتاب حاضر مجموعه‌ای است که به صورت تخصصی و جامع در زمینه فرآوری سیب‌زمینی تدوین شده است.