قارچ‌های خوراکی (کشاورزی، صنعت، تغذیه و درمان)

انسان قبل از تاریخ به خواص قارچ پی برده و آن را به عنوان غذا و دارو مصرف می‌کرده است. قارچ‌ها به همان اندازه که خوش طعم هستند جالب توجه هم هستند و در حالی که گیاه محسوب می‌شوند اما هیچ برگ و گل و دانه‌ای ندارند و با این‌که می‌توان آن را کاشت، اما در بسیاری از نقاط کشور به صورت خود رو می‌رویند. کتاب حاضر به مسائل کشاورزی، صنایع غذایی، تغذیه‌ای و درمانی قارچ‌های خوراکی می‌پردازد. مشخصات گیاه‌شناسی، کاشت و برداشت، بسته‌بندی، فراورده‌ها، ارزش غذایی و …، موضوعات محوری مورد بحث در کتاب حاضر است.