قنادی خودتان را افتتاح کنید آموزش حرفه ای کیک تولد به غیر حرفه ای ها

مواد و لوازم کیک

دستور پخت کیک های پایه شامل بافت سبک و بافت فشرده 

رمز و رازهای تهیه یک کیک مرغوب

ساختمان کیک (برش لایه های کیک و نحوه استفاده از کرم ها)

آموزش کرم برای لایه بندی، نغز و وسط کیک (فیلینگ ها)

آموزش کرم برای تزئین و پوشش کیک (تاپینگ ها)

به همراه تعداد زیادی رسپی کاربردی

اطلس رنگی از شاهکارهایی از کیک تولد همراه با ایده های دیدنی