موفقیت به سبک مزرعه

کتاب حاضر به‌گونه‌ای نوشته شده است اگر خواننده با توجه به آنچه آمده در مطالعه و یادگیری خود عمل کند با تمام کردن کتاب قادر خواهد بود نه‌تنها یک دانشجوی موفق شود بلکه مسائل و مشکلات زندگی‌اش را نیز به‌صورت خلاقانه حل نموده و به یک فرد موفق‌تر و مؤثرتر برای خود و جامعه تبدیل شود. این کتاب الگویی است که در عمل به خواننده نشان خواهد داد که چگونه به عملکرد ذهن و مغز خودآگاه و به روش یادگیری سیستم مغز خود مسلط شود تا از حداکثر ظرفیت آن استفاده نماید.