نسخه جادویی مطالعه خلاق

کتاب حاضر روش‌های تندخوانی و مطالعه صحیح را آموزش می‌دهد. با انجام تمرین‌های کتاب علاقه هر فرد به مطالعه افزایش می‌یابد. این کتاب سیستم مطالعه بدون فراموشی را به طور کامل بیان کرده است. این اثر یک کتاب کار است و انجام تمرین‌های آن، پیشرفت هر فد در مطالعه کردن را تضمین می‌کند.

ناشر تخصصی کتاب های استاد نادر نوروزی