هنر گفتگو: آشنایی با مفاهیم دیالوگ و تکنیک‌های شنود و گفت موثر

در دنیای امروز که عصر اطلاعات و ارتباطات نامیده می‌شود، حجم و سرعت ارتباطات بیشتر شده است. امروزه همه ما به اهمیت و تأثیر برقراری ارتباطات میان‌فردی در اجتماع و محیط‌های کاری و حرفه‌ای واقفیم. ارتباطات مهم‌ترین فن در زندگی محسوب می‌شود. همه ما در تمام مدت روز به گونه‌ای با یکدیگر در ارتباط هستیم. این نکته که برخی انسان‌ها تعامل‌گران ماهرتری هستند، باعث شده تا پژوهش‌های دقیق و منظمی درباره ماهیت و کارکردهای تعامل اجتماعی انجام شود. در کتاب حاضر تلاش شده تا ضمن ارائه تعاریف ساده و کاربردی از ادبیان گفتگو، فضای یادگیری این مهارت پایه‌ای نیز فراهم شود.