پرورش پرندگان آبزی اردک، غاز و قو

پرورش پرندگان آبزی اردک، غاز و قو، نشر آقای کتاب. مهرداد ایرانی. ۲۲۴ صفحه. وزیری

نژادها

رفتارشتاسی

آناتومی و فیزیولوژی

جوجه کشی

ساختمان، وسایل و تجهیزات

اصول پرورش آبزیان گوشتی و تخم گذار. بازاریابی. بهداشت و بیماری ها