چپونه عطرساز شویم؟ (تولید عطر در خانه و کارخانه)

چپونه عطرساز شویم؟ (تولید عطر در خانه و کارخانه)، نشر آقای کتاب، شهرام مقصودی، رقعی، ۱۲۶ صفحه
دنیای عطرها
همه چیز درباره عطرزدن
فناوری ساخت عطر
اصول ساخت عطر در منزل
روش های ساخت عطر خانگی
روش های ساخت عطر جامد خانگی