کارگاه خصوصی آشنایی با تقلبات مواد غذایی

کارگاه خصوصی آشنایی با تقلبات مواد غذایی

شامل:

  • آشنایی با تقلبات رایج در مواد غذایی
  • آشنایی با روش های خانگی تشخیص تقلبات غذایی
  • کدام محصولات غذایی کارخانه ای با توجه به تولید آنها سالم ترند؟
  • چگونه غذاهای کارخانه ای را سالم تر و لذیذتر در منزل درست کنیم.
  • چگونه ارگانیک تغذیه کنیم.
  • آشنایی با مبانی آشپزی سالم.