کارگاه خصوصی تولید روغن های دارویی در منزل

کارگاه خصوصی تولید روغن های دارویی در منزل

شامل:

  • شیمی روغن های دارویی
  • مبانی تولید روغن های دارویی
  • اصول روغن گیری از گیاهان دارویی
  • ارائه روش های عملی تولید روغن های دارویی
  • معرفی پرکاربردترین روغن های دارویی گیاهی و حیوانی به همراه خواص آن ها
  • طرز استفاده از روغن های دارویی
  • چگونه با تولید روغن های دارویی در منزل کسب و کار پر رونق ایجاد نماییم.