کنجد

دانه‌های کنجد یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین دانه‌های موجود و اولین منابع روغن در رژیم غذایی بشر است. کنجد از دانه‌های روغنی با ارزش است که در طول سال قابل دسترسی است و معمولا به سه رنگ سفید، قهوه‌ای و سیاه وجود دارد. کتاب حاضر به مسائل کشاورزی، صنایع غذایی، تغذیه‌ای و درمانی کنجد می‌پردازد و مشتمل بر چهار فصل است. تاریخچه، مشخصات گیاه‌شناسی، شرایط مناسب کاشت، داشت و برداشت، فرآوری کنجد، ارزش غذایی، نکات تغذیه‌ای و دانستنی‌های مفید درباره کنجد و خواص درمانی آن، محورهای اصلی مورد بحث در این اثر است.