گلخانه به زبان ساده

گلخانه محیطی برای پرورش گیاهانی است که نمی‌توانند در شرایط آب و هوای خاص رشد کنند. در واقع با ایجاد گلخانه شرایط را برای پرورش گیاهان زینتی و غیرزینتی گرانبها آماده می‌کنند. در کتاب حاضر کلیه فنون ساخت، بهره‌برداری و کشت موفقیت‌آمیز در گلخانه‌های خانگی و صنعتی به زبان ساده و شیوا آورده شده است. در انتهای کتاب نیز راهنمای جامع کاشت گلخانه‌ای خیار، گوجه فرنگی، توت فرنگی، فلفل و نیز گل رز به تفصیل ذکر شده است.