برچسب: تقویت حافظه

۰

ذهن یار (تکنیک های کاربردی تقویت حافظه، افزایش تمرکز و مطالعه موثر)

ناشر تخصصی آثار استاد علی ریاحی دهکردی آشنایی کاربردی با مغز و مراحل حافظه راهکارهای تقویت حافظه تکنیک های سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته افزایش تمرکز حواس روش های به خاطر سپاری تکنیک های...

۰

معجون مطالعه (روش های سریع یادگیری و تندخوانی- توانمندسازی دو نیمکره مغز)

راهکارهای تقویت و تمرکز و افزایش حواس در کتاب معجون مطالعه راه های افزایش تمرکز و عملکرد مغز در کتاب معجون مطالعه روش های عملی افزایش حافظه در کتاب معجون مطالعه تصویرسازی ذهنی در کتاب معجون مطالعه...