ذهن یار (تکنیک های کاربردی تقویت حافظه، افزایش تمرکز و مطالعه موثر)

ناشر تخصصی آثار استاد علی ریاحی دهکردی آشنایی کاربردی با مغز و مراحل حافظه راهکارهای تقویت…

نسخه جادویی نابغه شدن

ناشر تخصصی کتاب های استاد نادر نوروزی شامل آزمون مقدماتی و نهایی تست حافظه ارائه راهکارهای…