ذهن یار (تکنیک های کاربردی تقویت حافظه، افزایش تمرکز و مطالعه موثر)

ناشر تخصصی آثار استاد علی ریاحی دهکردی آشنایی کاربردی با مغز و مراحل حافظه راهکارهای تقویت…

معجون مطالعه (روش های سریع یادگیری و تندخوانی- توانمندسازی دو نیمکره مغز)

راهکارهای تقویت و تمرکز و افزایش حواس در کتاب معجون مطالعه راه های افزایش تمرکز و…