برچسب: راه و رسم زندگی

۰

مهندسی باور

افسردگی‌ها، عصبانیت‌ها، اضطراب‌ها و احساس گناه‌ها همه ریشه در الگوها و نقشه‌ای غلطی دارند که از باورهای ما نشأت می‌گیرد. مطالب کتاب حاضر به صورت تخصصی بر روی مهندسی باورهای انسان تمرکز دارد. باورهای...

۰

موفقیت به سبک مزرعه

کتاب حاضر به‌گونه‌ای نوشته شده است اگر خواننده با توجه به آنچه آمده در مطالعه و یادگیری خود عمل کند با تمام کردن کتاب قادر خواهد بود نه‌تنها یک دانشجوی موفق شود بلکه مسائل...