برچسب: روانشناسی

۰

زندگی سفری است از خود به خود

کتاب حاضر مشتمل بر ۹۳ راهکار برای خودشناسی است که با زبانی ساده و روان نگاشته شده‌اند. در یکی از این راهکارها می‌خوانید هرگاه بر اساس افکار و هیجانات درونی در هویت‌سازی نمی‌کنید، به...