تکنولوژی تولید کیک اسفنجی

  محصولات نانوایی اسفنجی در کتاب تکنولوژی تولید کیک اسفنجی کیک های فراسودمند در کتاب تکنولوژی تولید کیک اسفنجی…

تکنولوژی ساخت آبنبات و شکلات همراه با اطلس رنگی

چاپ دوم ویراست دوم شناخت مواد اولیه ساخت آبنبات و شکلات در کتاب تکنولوژی ساخت آبنبات و…