برچسب: سیب زمینی

۰

فرآوری سیب‌زمینی

سیب‌زمینی امروزه پایه تغذیه بسیاری از مردم جهان را تشکیل می‌دهد. اهمیت سیب‌زمینی به خاطر ارزش غذایی خاص، ارزانی، آسانی کشت، سازگاری خوب با شرایط آب و هوایی و شرایط انباری، حمل و نقل...