برچسب: شیرینی و شیرینی پزی

۰

گز

کتاب مصور حاضر به تاریخچه مواد اولیه و ویژگی‌های کاربردی گز، فناوری تولید سنتی و صنعتی آن، انواع گز، ارزش غذایی و استانداردهای مربوط به آن پرداخته شده است. این کتاب نه‌تنها به‌عنوان راهنما...